Diary 2024

Astronomiska händelser 2024

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2024

åter till hemsidan
 d  t m

 4  04:30  Månen i 3:e kvarteret
 11  12:57  Nymåne
 18  04:53  Månen i 1:a kvarteret
 25  18:54  Fullmåne

 1  16   Månen fjärmast, avstånd
 13  12   Månen närmast, avstånd 362842 km
 29  09   Månen fjärmast, avstånd 405185 km

 3  02   Solen närmast
 4  18   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 5  01   Månen 2° N om Spica
 6  09   Venus 6° N om Antares
 8  16   Månen 0,8° N om Antares. Ockultation, synlig i större delen av Nordamerika och nordligaste Sydamerika
 8  21   Månen 6° S om Venus
 9  20   Månen 7° S om Merkurius
 10  10   Månen 4° S om Mars
 12  16   Merkurius i max västlig elongation, 24°
 14  11   Månen 2° S om Saturnus
 18  22   Månen 3° N om Jupiter
 20  15   Månen 0,8° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Sydafrika och södra Indiska Oceanen
 20  15   Pluto i konjunktion med solen
 21  12   Månen 10° N om Aldebaran
 24  21   Månen 1,7° S om Pollux
 27  17   Merkurius 0,2° N om Mars
 27  18   Månen 4° N om Regulus

Februari 2024

åter till hemsidan
 d  t m

 3  00:18  Månen i 3:e kvarteret
 9  23:59  Nymåne
 16  16:01  Månen i 1:a kvarteret
 24  13:30  Fullmåne

 10  20   Månen närmast, avstånd 358188 km
 25  16   Månen fjärmast, avstånd 406224 km

 1  09   Månen 1,7° N om Spica
 5  02   Månen 0,6° N om Antares. Ockultation, synlig i delar av Mellanöstern,
        Kazakstan, östra halvan av Kina, södra och sydöstra Asien, Indonesien,
        Filippinerna, västligaste Melanesien, delar av Japan samt västra Mikronesien
 7  20   Månen 5° S om Venus
 8  08   Månen 4° S om Mars
 8  23   Månen 3° S om Merkurius
 11  02   Månen 1,8° S om Saturnus
 15  09   Månen 3° N om Jupiter
 16  21   Månen 0,5° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Sydamerika utom södra delen
 17  18   Månen 10° N om Aldebaran
 21  03   Månen 1,6° S om Pollux
 22  17   Venus 0,6° N om Mars
 24  00   Månen 4° N om Regulus
 28  10   Merkurius i övre konjunktion med solen
 28  15   Månen 1,5° N om Spica
 28  22   Saturnus i konjunktion med solen

Mars 2024

åter till hemsidan
 d  t m

 3  16:23  Månen i 3:e kvarteret
 10  10:00  Nymåne
 17  05:11  Månen i 1:a kvarteret
 25  08:00  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen 05:51 - 10:35, max 08:13 (98%),
        synlig i delar av Antarktis, västra halvan av Afrika, västra Europa,
        Atlanten, Nord- och Sydamerika, Japan samt östra halvan av Australien
        Ej synlig i Sverige.
 10  08   Månen närmast, avstånd 356896 km
 23  17   Månen fjärmast, avstånd 406158 km

 3  10   Månen 0,3° N om Antares. Ockultation, synlig i sydöstra Nordamerika,
        Mellanamerika, Karibien, norra och södra Sydamerika, Ascension-ön
        samt västra Centralafrika
 3  19   (3) Juno i opposition, m=8,7
 8  06   Månen 4° S om Mars
 8  18   Månen 3° S om Venus
 14  02   Månen 4° N om Jupiter
 15  05   Månen 0,4° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Australien, Indonesien och Nya Guinea
 16  01   Månen 10° N om Aldebaran
 17  12   Neptunus i konjunktion med solen
 19  08   Månen 1,5° S om Pollux
 20  04:06  Vårdagjämning
 22  03   Venus 0,3° N om Saturnus
 22  06   Månen 4° N om Regulus
 25  00   Merkurius i max östlig elongation, 19°
 26  21   Månen 1,4° N om Spica
 30  16   Månen 0,3° N om Antares. Ockultation, synlig i Mikronesien, nordöstra Melanesien
        samt större delen av Polynesien

April 2024

åter till hemsidan
 d  t m

 2  04:15  Månen i 3:e kvarteret
 8  19:21  Nymåne. Total solförmörkelse, synlig i Polynesien, Hawaii, Nordamerika
        utom Alaska, Mellanamerika, Grönland, Island och Azorerna. Total i
        Mexiko och USA. Ej synlig i Sverige.
 15  20:13  Månen i 1:a kvarteret
 24  00:49  Fullmåne

 7  19   Månen närmast, avstånd 359005 km
 20  03   Månen fjärmast, avstånd 405069 km

 6  05   Månen 2° S om Mars
 6  10   Månen 1,2° S om Saturnus. Ockultation, synlig i större delen av Antarktis,
        Kerguelen-öarna och Marion-öarna
 7  18   Månen 0,4° N om Venus. Ockultation, synlig i östra Polynesien, Galapagosöarna,
        delar av södra och östra Nordamerika, sydligaste spetsen av Grönland, Island,
        Azorerna samt Irland
 10  22   Månen 4° N om Jupiter
 11  04   Mars 0,5° N om Saturnus
 11  14   Månen 0,3° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Sydamerika, Afrika utom södra delen
        samt Arabiska halvön
 12  00   Merkurius i undre konjunktion med solen
 12  10   Månen 10° N om Aldebaran
 15  15   Månen 1,5° S om Pollux
 18  13   Månen 4° N om Regulus
 19  00   Merkurius 2° N om Venus
 20  09   Jupiter 0,5° S om Uranus
 22  03   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 22  20   (6) Hebe i opposition, m=9,9
 23  04   Månen 1,4° N om Spica
 26  22   Månen 0,3° N om Antares. Ockultation, synlig i nordöstra Afrika, delar av Mellanöstern,
        sydligaste Indien, större delen av Filippinerna, nordvästra Australien, allra västligaste
        Mikronesien samt västligaste Polynesien
 29  05   Mars 0,04° S om Neptunus

Maj 2024

åter till hemsidan
 d  t m

 1  12:27  Månen i 3:e kvarteret
 8  04:22  Nymåne
 15  12:48  Månen i 1:a kvarteret
 23  14:53  Fullmåne
 30  18:13  Månen i 3:e kvarteret

 5  23   Månen närmast, avstånd 363708 km
 17  20   Månen fjärmast, avstånd 404217 km

 4  00   Månen 0,8° S om Saturnus. Ockultation, synlig i större delen av Antarktis, sydöstra
        Australasien, sydvästra Polynesien samt allra sydostligaste Melanesien
 5  03   Månen 0,2° N om Mars. Ockultation, synlig i östra kanten av Afrika, Madagaskar,
        Sri Lanka, sydöstra Asien, nordvästra Indonesien, Filippinerna, östra Kina,
        Japan samt allra sydostligaste Ryssland
 6      Eta Aquariderna i maximum
 6  09   Månen 4° N om Merkurius
 9  20   Månen 10° N om Aldebaran
 9  23   Merkurius i max västlig elongation, 26°
 13  00   Månen 1,6° S om Pollux
 13  10   Uranus i konjunktion med solen
 15  20   Månen 3° N om Regulus
 18  20   Jupiter i konjunktion med solen
 19  16   (2) Pallas i opposition, m=9,0
 20  11   Månen 1,4° N om Spica
 24  04   Månen 0,4° N om Antares. Ockultation, synlig i sydöstra Nordamerikan norra och östra Sydamerika,
        Ascension-ön samt västra Centralafrika
 31  09   Månen 0,4° S om Saturnus. Ockultation, synlig i södra Sydamerika, Sydgeorgien, Ascension-ön,
        delar av västra, centrala och södra Afrika samt större delen av östra Afrika

Juni 2024

åter till hemsidan
 d  t m

 6  13:38  Nymåne
 14  06:18  Månen i 1:a kvarteret
 22  02:08  Fullmåne
 28  22:53  Månen i 3:e kvarteret

 2  08   Månen närmast, avstånd 368530 km
 14  15   Månen fjärmast, avstånd 404050 km
 27  13   Månen närmast, avstånd 369434 km

 3  01   Månen 2° N om Mars
 4  11   Merkurius 0,1° S om Jupiter
 4  17   Venus i övre konjunktion med solen
 5  10   Månen 0,4° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Sydamerika, Afrika utom södra delen
        samt Arabiska halvön
 9  09   Månen 1,7° S om Pollux
 12  05   Månen 3° N om Regulus
 14  18   Merkurius i övre konjunktion med solen
 16  19   Månen 1,2° N om Spica. Ockultation, synlig i nordöstra Skandinavien och sydvästra Svalbard,
        västra Ryssland samt Centralasien
 20  12   Månen 0,3° N om Antares. Ockultation, synlig i östligaste Kina, södra Japan,
        större delen av Mikronesien, Melanesien samt större delen av Polynesien
 20  21:51  Sommarsolstånd
 27  16   Månen 0,08° N om Saturnus. Ockultation, synlig i östra Australien, sydöstra
        Melanesien, större delen av Polynesien samt södra och centrala Nordamerika

Juli 2024

åter till hemsidan
 d  t m

 5  23:57  Nymåne
 13  23:49  Månen i 1:a kvarteret
 21  11:17  Fullmåne
 28  03:52  Månen i 3:e kvarteret

 12  09   Månen fjärmast, avstånd 404144 km
 24  07   Månen närmast, avstånd 365552 km

 1  19   Månen 4° N om Mars
 2  17   Månen 0,3° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Mexiko, Centralamerika
        och nordvästligaste Sydamerika
 3  09   Månen 5° N om Jupiter
 3  13   Månen 10° N om Aldebaran
 5  06   Solen fjärmast
 6  01   (1) Ceres i opposition, m=7,3
 7  20   Månen 3° N om Merkurius
 9  13   Månen 3° N om Regulus
 13  08   Jupiter 5° N om Aldebaran
 14  04   Månen 0,9° N om Spica. Ockultation, synlig i Nordamerika och Mellanamerika
 15  10   Mars 0,6° S om Uranus
 17  21   Månen 0,2° N om Antares. Ockultation, synlig i Kap Verde-öarna, delar av västra
        Afrika, större delen av centrala, södra och östra Afrika samt Madagaskar
 19  20   Mars 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 22  08   Merkurius i max östlig elongation, 27°
 23  07   Pluto i opposition
 24  22   Månen 0,4° N om Saturnus. Ockultation, synlig i östra Afrika, Madagaskar, större
        delen av södra Asien, nordvästra Indonesien, större delen av Kina och Mongoliet,
        Japan samt sydligaste Ryssland.
 27  13   Merkurius 3° S om Regulus
 29  23   Månen 0,07° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i östra Afrika och
        centrala delarna av Asien
 30  12   Månen 5° N om Mars
 30  19   Månen 10° N om Aldebaran
 31  01   Månen 5° N om Jupiter

Augusti 2024

åter till hemsidan
 d  t m

 4  12:13  Nymåne
 12  16:19  Månen i 1:a kvarteret
 19  19:26  Fullmåne
 26  10:26  Månen i 3:e kvarteret

 9  03   Månen fjärmast, avstånd 404749 km
 21  06   Månen närmast, avstånd 360482 km

 3  01   Månen 1,8° S om Pollux
 4  23   Venus 1,1° N om Regulus
 5  20   Mars 5° N om Aldebaran
 5  21   Månen 3° N om Regulus
 5  23   Månen 1,7° N om Venus
 6  01   Månen 7° N om Merkurius
 6  16   Merkurius 6° S om Venus
 10  11   Månen 0,7° N om Spica. Ockultation, synlig i delar av östra Europa, västra
        halvan av Ryssland, större delen av Asien, norra Indonesien samt södra Japan
 11  23   Merkurius 6° S om Regulus
 12  15   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 14  06   Månen 0,01° S om Antares. Ockultation, synlig i Mikronesien, Melanesien,
        Polynesien (utom Nya Zeeland och Hawaii) samt Galapagosöarna
 14  18   Mars 0,3° N om Jupiter
 16  15   (7) Iris i opposition, m=8,1
 19  03   Merkurius i undre konjunktion med solen
 20  10   (4) Vesta i konjunktion med solen
 21  04   Månen 0,5° N om Saturnus. Ockultation, synlig i norra halvan av Sydamerika,
        Galapagosöarna, södra Mellanamerika, Kap Verde-öarna, Azorerna, nordvästra
        Afrika samt större delen av Europa
 26  05   Månen 0,1° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i norra Sydamerika,
        norra Afrika, södra Europa och Mellanöstern
 27  00   Månen 10° N om Aldebaran
 27  14   Månen 6° N om Jupiter
 28  01   Månen 5° N om Mars
 30  06   Månen 1,7° S om Pollux

September 2024

åter till hemsidan
 d  t m

 3  02:56  Nymåne
 11  07:06  Månen i 1:a kvarteret
 18  03:34  Fullmåne. Partiell månförmörkelse 03:12 - 04:17, max 03:44 (8%). Halvskuggefasen
        börjar 01:39 och slutar 05:50. Synlig i Antarktis, västra Indiska Oceanen,
        Mellanöstern, Afrika, Europa, Atlanten, Nordamerika utom västra Alaska, Sydamerika
        samt östra Polynesien. Till största delen synlig i Sverige.
 24  19:50  Månen i 3:e kvarteret

 5  16   Månen fjärmast, avstånd 405915 km
 18  14   Månen närmast, avstånd 357323 km

 1  10   Månen 5° N om Merkurius
 5  04   Merkurius i max västlig elongation, 18°
 5  11   Månen 1,2° S om Venus
 6  18   Månen 0,5° N om Spica. Ockultation, synlig i nordöstra Nordamerika, Bermuda, Azorerna,
       Ascension-ön samt större delen av västra och centrala Afrika
 8  03   Merkurius 0,9° N om Regulus
 8  06   Saturnus i opposition
 9  08   Merkurius 0,5° S om Regulus
 10  14   Månen 0,1° S om Antares. Ockultation, synlig i södra halvan av Afrika, Madagaskar,
        Kerguelen-ön, västra och centrala Australien samt sydöstra Indonesien
 17  11   Månen 0,3° N om Saturnus. Ockultation, synlig i norra Australien, Melanesien,
        södra och östra Mikronesien, nordvästra Polynesien (inkl. Hawaii) samt centrala
        och västra Nordamerika
 17  14   Venus 3° N om Spica
 21  01   Neptunus i opposition
 22  12   Månen 0,2° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i södra Kanada, USA och Mexiko
 22  13:44  Höstdagjämning
 23  07   Månen 10° N om Aldebaran
 24  00   Månen 6° N om Jupiter
 25  13   Månen 5° N om Mars
 26  12   Månen 1,7° S om Pollux
 29  09   Månen 3° N om Regulus
 30  22   Merkurius i övre konjunktion med solen

Oktober 2024

åter till hemsidan
 d  t m

 2  19:49  Nymåne. Ringformig solförmörkelse, synlig i Polynesien, Hawaii, delar av västra
        Mexiko, Galapagosöarna, södra halvan av Sydamerika, delar av Antarktis samt
        Sydgeorgien. Ringformig i sydligaste Chile och sydligaste Argentina.
        Ej synlig i Sverige.
 10  19:55  Månen i 1:a kvarteret
 17  12:26  Fullmåne
 24  09:03  Månen i 3:e kvarteret

 2  21   Månen fjärmast, avstånd 406514 km
 17  02   Månen närmast, avstånd 357187 km
 30  00   Månen fjärmast, avstånd 405792 km

 4  00   Månen 0,5° N om Spica. Ockultation, synlig i Japan, östra Sibirien, Stilla Havet,
        Hawaii samt Mexiko
 5  21   Månen 3° S om Venus
 7  20   Månen 0,2° S om Antares. Ockultation, synlig i södra halvan av Sydamerika,
        Galapagosöarna, Påskön samt sydvästra kanten av Afrika
 14  19   Månen 0,1° N om Saturnus. Ockultation, synlig i södra och östra Afrika, Ascension-ön,
        Madagaskar, sydöstra Arabiska halvön, större delen av södra Asien, Kina samt Mongoliet
 16  16   (3) Juno i konjunktion med solen
 19  22   Månen 0,2° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i norra och västra Afrika,
        Europa utom norra delen, Mellanöstern och västra Asien
 21      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 20  16   Månen 10° N om Aldebaran
 21  07   Mars 6° S om Pollux
 21  09   Månen 6° N om Jupiter
 23  19   Månen 1,7° S om Pollux
 23  21   Månen 4° N om Mars
 25  20   Venus 3° N om Antares
 26  15   Månen 3° N om Regulus
 31  06   Månen 0,5° N om Spica. Ockultation, synlig i östra Europa, Asien samt Indonesien

November 2024

åter till hemsidan
 d  t m

 1  13:47  Nymåne
 9  06:55  Månen i 1:a kvarteret
 15  22:29  Fullmåne
 23  02:28  Månen i 3:e kvarteret

 14  12   Månen närmast, avstånd 360409 km
 26  13   Månen fjärmast, avstånd 404640 km

 3  09   Månen 2° S om Merkurius
 4      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 4  02   Månen 0,08° S om Antares. Ockultation, synlig i sydvästra Mikronesien, östra
        Indonesien, Melanesien, nordöstra Australien, samt södra Polynesien (utom
        södra Nya Zeeland)
 5  01   Månen 3° S om Venus
 10  06   Merkurius 2° N om Antares
 11  03   Månen 0,09° N om Saturnus. Ockultation, synlig i östra Polynesien, Galapagosöarna,
        nordvästra Sydamerika, Mellanamerika, Karibien, sydostligaste USA samt västra Azorerna
 16  09   Merkurius i max östlig elongation, 23°
 16  09   Månen 0,1° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i södra Kanada, USA och Mexiko
 17  03   Månen 10° N om Aldebaran
 17  04   Uranus i opposition
 17  16   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 17  16   Månen 6° N om Jupiter
 20  04   Månen 1,9° S om Pollux
 20  22   Månen 2° N om Mars
 22  22   Månen 3° N om Regulus
 27  13   Månen 0,4° N om Spica. Ockultation, synlig i större delen av USA och Kanada, Karibien,
        nordöstra kanten av Sydamerika, Kap Verde-öarna samt delar av västra Afrika

December 2024

åter till hemsidan
 d  t m

 1  07:21  Nymåne
 8  16:27  Månen i 1:a kvarteret
 15  10:02  Fullmåne
 22  23:18  Månen i 3:e kvarteret
 30  23:27  Nymåne

 12  14   Månen närmast, avstånd 366170 km
 24  08   Månen fjärmast, avstånd 404271 km

 5  00   Månen 2° S om Venus
 6  03   Merkurius i undre konjunktion med solen
 7  22   Jupiter i opposition
 8  10   Månen 0,3° N om Saturnus. Ockultation, synlig i Indonesien, Filippinerna, nordvästra
        kanten av Australien, nordvästra Mikronesien, större delen av Japan samt Aleuterna
 8  18   (15) Eunomia i opposition, m=8,0
 13  19   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 13  19   Månen 0,2° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Europa, nordvästligaste Afrika och västra Asien
 14  14   Månen 10° N om Aldebaran
 14  21   Månen 5° N om Jupiter
 17  14   Månen 2° S om Pollux
 18  10   Månen 0,9° N om Mars. Ockultation, synlig i nordöstra och norra Ryssland, norra Alaska,
        nordligaste Kanada, Grönland, nordvästra halvan av Europa samt nordvästra spetsen av Afrika
 20  07   Månen 2° N om Regulus
 21  10:21  Vintersolstånd
 22  01   Merkurius 7° N om Antares
 24  21   Månen 0,2° N om Spica. Ockultation, synlig i östra Kina, större delen av Japan, Mikronesien,
        större delen av Melanesien samt Polynesien (utom Nya Zeeland och Hawaii)
 25  04   Merkurius i max västlig elongation, 22°
 28  16   Månen 0,09° S om Antares. Ockultation, synlig i östra Polynesien samt större delen av södra
        halvan av Sydamerika
 29  05   Månen 6° S om Merkurius