Planeterna 2003

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, som fullbordar ett varv runt solen på bara 88 dygn, står under året i största elongation vid sex olika tillfällen. I år syns Merkurius relativt bra från våra breddgrader kring mitten av april (aftonstjärna) samt under senare delen av september (morgonstjärna).

Venus är morgonstjärna från årets början till den 18 augusti, och därefter aftonstjärna till årets slut. Venus står längst västligt från solen (47 grader) den 11 januari. I år syns Venus dåligt utom en kort tid vid årets början (morgonstjärna) samt vid årets slut (aftonstjärna).

Mars vandrar under året genom Vågens, Skorpionens, Ormbärarens, Skyttens, Stenbockens, Vattumannens och Fiskarnas stjärnbilder. Den 28 augusti står Mars i opposition och den kommer då närmare jorden än den gjort på många tusen år. Men det dröjer "bara" 363 år innan Mars kommer ännu en aning närmare den 2 sept 2366.

Jupiter rör sig under året i Kräftans och Lejonets stjärnbilder. Den står i opposition den 2 februari och i konjunktion den 22 augusti.

Saturnus rör sig under året i Oxens, Orions och Tvillingarnas stjärnbilder. Den 24 juni står den i konjunktion med solen. Oppositionen inträffar den 31 december. Saturnus ringar är i år som mest öppna och vid sin maximala lutning på 27 grader.

Uranus befinner sig vid årets början i Stenbockens stjärnbild men rör sig redan i januari in i Vattumannens stjärnbild. Den står i konjunktion den 17 februari. Oppositionen inträffar den 24 augusti, då Uranus har magnituden +5,7.

Neptunus befinner sig hela året i Stenbockens stjärnbild. Den står i konjunktion den 30 jaunuari. Oppositionen inträffar den 4 augusti, då Neptunus har magnituden +7,8.

Pluto står i opposition den 9 juni, och syns då som en ljussvag stjärna av 14:e magnituden. Den rör sig under året i Ormbärarens och Ormens stjärnbilder.

(1) Ceres rör sig under året i Valfiskens, Fiskarnas, Vädurens, Oxens, Orions och Tvillingarnas stjärnbilder. I år står Ceres inte i opposition utan gör det först den 9 januari 2004.

(2) Pallas syns under hösten i Valfiskens stjärnbild där den står i opposition den 13 oktober.

(3) Juno syns på våren i Ormens, Vågens och Jubgfruns stjärnbilder, och står i opposition den 3 maj.

(4) Vesta genomlöper i år Jungfruns och Vågens stjärnbilder och står i opposition den 26 mars.

På vintern och våren kan man dessutom se bland annat (20) Massalia i Oxen, (40) Harmonia i Vågen och (7) Iris i Fiskarna och Väduren.

På hösten ser man (6) Hebe i Lilla Hunden, (29) Amphitrite i Oxen, Kusken och Perseus och (14) Irene i Oxen.