Miravariablers maxima 2003

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjõrna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

U_Orionis   4 jan  6,3    372    5t 55,8m  +20ø 10'
R Trianguli  7 febr  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
Chi Cygni   3 april 5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'
Mira Ceti   17 juli  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Hydrae   14 aug  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'
R Aquarii   25 aug  6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
R Aquilae   21 sept  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
T Cephei   21 sept  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
R Leonis   24 sept  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
R Trianguli  10 dec  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'