Jupitermånarna 2003

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2003.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2003

Datum Tid Måne Händelse Jan 1 0:05 IV Skuggpassage börjar Jan 1 4:01 I Förmörkelse börjar Jan 1 4:53 IV Skuggpassage slutar Jan 1 7:02 IV Passage börjar Jan 1 7:05 I Ockultation slutar Jan 1 22:30 III Skuggpassage börjar Jan 2 0:20 II Förmörkelse börjar Jan 2 1:17 I Skuggpassage börjar Jan 2 1:26 III Passage börjar Jan 2 2:00 I Passage börjar Jan 2 2:06 III Skuggpassage slutar Jan 2 3:34 I Skuggpassage slutar Jan 2 4:17 I Passage slutar Jan 2 4:38 II Ockultation slutar Jan 2 5:04 III Passage slutar Jan 2 22:30 I Förmörkelse börjar Jan 3 1:31 I Ockultation slutar Jan 3 21:48 II Skuggpassage slutar Jan 3 22:02 I Skuggpassage slutar Jan 3 22:43 I Passage slutar Jan 3 23:13 II Passage slutar Jan 8 5:55 I Förmörkelse börjar Jan 9 2:27 III Skuggpassage börjar Jan 9 2:53 II Förmörkelse börjar Jan 9 3:10 I Skuggpassage börjar Jan 9 3:45 I Passage börjar Jan 9 4:47 III Passage börjar Jan 9 5:27 I Skuggpassage slutar Jan 9 6:02 I Passage slutar Jan 9 6:04 III Skuggpassage slutar Jan 9 6:54 II Ockultation slutar Jan 9 7:45 IV Förmörkelse börjar Jan 10 0:24 I Förmörkelse börjar Jan 10 3:16 I Ockultation slutar Jan 10 21:30 II Skuggpassage börjar Jan 10 21:38 I Skuggpassage börjar Jan 10 22:11 I Passage börjar Jan 10 22:36 II Passage börjar Jan 10 23:55 I Skuggpassage slutar Jan 11 0:25 II Skuggpassage slutar Jan 11 0:28 I Passage slutar Jan 11 1:31 II Passage slutar Jan 11 21:42 I Ockultation slutar Jan 12 22:11 III Ockultation slutar Jan 15 7:49 I Förmörkelse börjar Jan 16 5:04 I Skuggpassage börjar Jan 16 5:27 II Förmörkelse börjar Jan 16 5:29 I Passage börjar Jan 16 6:25 III Skuggpassage börjar Jan 16 7:21 I Skuggpassage slutar Jan 16 7:46 I Passage slutar Jan 17 2:18 I Förmörkelse börjar Jan 17 5:00 I Ockultation slutar Jan 17 21:38 IV Passage börjar Jan 17 22:53 IV Skuggpassage slutar Jan 17 23:32 I Skuggpassage börjar Jan 17 23:55 I Passage börjar Jan 18 0:06 II Skuggpassage börjar Jan 18 0:53 II Passage börjar Jan 18 1:49 I Skuggpassage slutar Jan 18 2:12 I Passage slutar Jan 18 2:25 IV Passage slutar Jan 18 3:02 II Skuggpassage slutar Jan 18 3:48 II Passage slutar Jan 18 20:47 I Förmörkelse börjar Jan 18 23:26 I Ockultation slutar Jan 19 20:17 I Skuggpassage slutar Jan 19 20:30 III Förmörkelse börjar Jan 19 20:37 I Passage slutar Jan 19 22:15 II Ockultation slutar Jan 20 1:29 III Ockultation slutar Jan 23 6:57 I Skuggpassage börjar Jan 23 7:12 I Passage börjar Jan 23 8:00 II Förmörkelse börjar Jan 24 4:12 I Förmörkelse börjar Jan 24 6:44 I Ockultation slutar Jan 25 1:26 I Skuggpassage börjar Jan 25 1:38 I Passage börjar Jan 25 2:43 II Skuggpassage börjar Jan 25 3:08 II Passage börjar Jan 25 3:43 I Skuggpassage slutar Jan 25 3:55 I Passage slutar Jan 25 5:38 II Skuggpassage slutar Jan 25 6:03 II Passage slutar Jan 25 22:41 I Förmörkelse börjar Jan 26 1:10 I Ockultation slutar Jan 26 1:46 IV Förmörkelse börjar Jan 26 19:54 I Skuggpassage börjar Jan 26 20:04 I Passage börjar Jan 26 21:17 II Förmörkelse börjar Jan 26 22:11 I Skuggpassage slutar Jan 26 22:21 I Passage slutar Jan 27 0:28 III Förmörkelse börjar Jan 27 0:28 II Ockultation slutar Jan 27 4:45 III Ockultation slutar Jan 27 19:36 I Ockultation slutar Jan 31 6:07 I Förmörkelse börjar

Jupitermånarna i februari 2003

Datum Tid Måne Händelse Feb 1 3:19 I Skuggpassage börjar Feb 1 3:21 I Passage börjar Feb 1 5:20 II Skuggpassage börjar Feb 1 5:23 II Passage börjar Feb 1 5:37 I Skuggpassage slutar Feb 1 5:38 I Passage slutar Feb 2 0:35 I Förmörkelse börjar Feb 2 2:54 I Ockultation slutar Feb 2 21:47 I Passage börjar Feb 2 21:48 I Skuggpassage börjar Feb 2 23:49 II Ockultation börjar Feb 3 0:04 I Passage slutar Feb 3 0:05 I Skuggpassage slutar Feb 3 2:43 II Förmörkelse slutar Feb 3 4:22 III Ockultation börjar Feb 3 8:05 III Förmörkelse slutar Feb 3 19:02 I Ockultation börjar Feb 3 21:22 I Förmörkelse slutar Feb 4 21:26 II Passage slutar Feb 4 21:34 II Skuggpassage slutar Feb 6 21:32 III Passage slutar Feb 6 21:59 III Skuggpassage slutar Feb 7 7:54 I Ockultation börjar Feb 8 5:05 I Passage börjar Feb 8 5:13 I Skuggpassage börjar Feb 8 7:22 I Passage slutar Feb 8 7:31 I Skuggpassage slutar Feb 8 7:39 II Passage börjar Feb 8 7:57 II Skuggpassage börjar Feb 9 2:20 I Ockultation börjar Feb 9 4:48 I Förmörkelse slutar Feb 9 23:31 I Passage börjar Feb 9 23:42 I Skuggpassage börjar Feb 10 1:48 I Passage slutar Feb 10 1:59 I Skuggpassage slutar Feb 10 2:02 II Ockultation börjar Feb 10 5:17 II Förmörkelse slutar Feb 10 7:37 III Ockultation börjar Feb 10 20:46 I Ockultation börjar Feb 10 23:17 I Förmörkelse slutar Feb 11 20:14 I Passage slutar Feb 11 20:28 I Skuggpassage slutar Feb 11 20:47 II Passage börjar Feb 11 21:15 II Skuggpassage börjar Feb 11 23:41 II Passage slutar Feb 12 0:11 II Skuggpassage slutar Feb 12 0:41 IV Förmörkelse slutar Feb 13 18:34 II Förmörkelse slutar Feb 13 21:11 III Passage börjar Feb 13 22:20 III Skuggpassage börjar Feb 14 0:49 III Passage slutar Feb 14 1:58 III Skuggpassage slutar Feb 15 6:49 I Passage börjar Feb 15 7:08 I Skuggpassage börjar Feb 16 4:04 I Ockultation börjar Feb 16 6:43 I Förmörkelse slutar Feb 17 1:15 I Passage börjar Feb 17 1:36 I Skuggpassage börjar Feb 17 3:32 I Passage slutar Feb 17 3:53 I Skuggpassage slutar Feb 17 4:16 II Ockultation börjar Feb 17 7:52 II Förmörkelse slutar Feb 17 22:30 I Ockultation börjar Feb 18 1:12 I Förmörkelse slutar Feb 18 19:41 I Passage börjar Feb 18 20:05 I Skuggpassage börjar Feb 18 21:58 I Passage slutar Feb 18 22:22 I Skuggpassage slutar Feb 18 23:03 II Passage börjar Feb 18 23:52 II Skuggpassage börjar Feb 19 1:58 II Passage slutar Feb 19 2:48 II Skuggpassage slutar Feb 19 19:40 I Förmörkelse slutar Feb 20 2:00 IV Passage börjar Feb 20 6:03 IV Skuggpassage börjar Feb 20 6:48 IV Passage slutar Feb 20 21:09 II Förmörkelse slutar Feb 21 0:29 III Passage börjar Feb 21 2:19 III Skuggpassage börjar Feb 21 4:06 III Passage slutar Feb 21 5:57 III Skuggpassage slutar Feb 23 5:49 I Ockultation börjar Feb 24 2:59 I Passage börjar Feb 24 3:30 I Skuggpassage börjar Feb 24 5:16 I Passage slutar Feb 24 5:47 I Skuggpassage slutar Feb 24 6:31 II Ockultation börjar Feb 24 20:04 III Förmörkelse slutar Feb 25 0:15 I Ockultation börjar Feb 25 3:07 I Förmörkelse slutar Feb 25 21:25 I Passage börjar Feb 25 21:59 I Skuggpassage börjar Feb 25 23:42 I Passage slutar Feb 26 0:16 I Skuggpassage slutar Feb 26 1:20 II Passage börjar Feb 26 2:29 II Skuggpassage börjar Feb 26 4:15 II Passage slutar Feb 26 5:25 II Skuggpassage slutar Feb 26 18:42 I Ockultation börjar Feb 26 21:35 I Förmörkelse slutar Feb 27 18:09 I Passage slutar Feb 27 18:45 I Skuggpassage slutar Feb 27 19:39 II Ockultation börjar Feb 27 23:43 II Förmörkelse slutar Feb 28 3:49 III Passage börjar Feb 28 6:17 III Skuggpassage börjar Feb 28 7:26 III Passage slutar Feb 28 18:43 IV Förmörkelse slutar

Jupitermånarna i mars 2003

Datum Tid Måne Händelse Mar 1 17:24 II Passage slutar Mar 1 18:43 II Skuggpassage slutar Mar 3 4:44 I Passage börjar Mar 3 5:25 I Skuggpassage börjar Mar 3 7:01 I Passage slutar Mar 3 17:36 III Ockultation börjar Mar 4 0:04 III Förmörkelse slutar Mar 4 2:01 I Ockultation börjar Mar 4 5:01 I Förmörkelse slutar Mar 4 23:11 I Passage börjar Mar 4 23:53 I Skuggpassage börjar Mar 5 1:28 I Passage slutar Mar 5 2:11 I Skuggpassage slutar Mar 5 3:39 II Passage börjar Mar 5 5:06 II Skuggpassage börjar Mar 5 6:34 II Passage slutar Mar 5 20:28 I Ockultation börjar Mar 5 23:30 I Förmörkelse slutar Mar 6 17:37 I Passage börjar Mar 6 18:22 I Skuggpassage börjar Mar 6 19:54 I Passage slutar Mar 6 20:39 I Skuggpassage slutar Mar 6 21:56 II Ockultation börjar Mar 7 2:18 II Förmörkelse slutar Mar 7 7:12 III Passage börjar Mar 7 17:59 I Förmörkelse slutar Mar 8 18:25 II Skuggpassage börjar Mar 8 19:43 II Passage slutar Mar 8 21:20 II Skuggpassage slutar Mar 8 21:31 IV Passage slutar Mar 9 0:04 IV Skuggpassage börjar Mar 9 4:55 IV Skuggpassage slutar Mar 10 6:31 I Passage börjar Mar 10 21:03 III Ockultation börjar Mar 11 3:48 I Ockultation börjar Mar 11 4:04 III Förmörkelse slutar Mar 11 6:56 I Förmörkelse slutar Mar 12 0:57 I Passage börjar Mar 12 1:48 I Skuggpassage börjar Mar 12 3:14 I Passage slutar Mar 12 4:05 I Skuggpassage slutar Mar 12 6:00 II Passage börjar Mar 12 22:15 I Ockultation börjar Mar 13 1:25 I Förmörkelse slutar Mar 13 19:24 I Passage börjar Mar 13 20:17 I Skuggpassage börjar Mar 13 21:41 I Passage slutar Mar 13 22:34 I Skuggpassage slutar Mar 14 0:16 II Ockultation börjar Mar 14 4:53 II Förmörkelse slutar Mar 14 17:54 III Skuggpassage slutar Mar 14 19:54 I Förmörkelse slutar Mar 15 19:10 II Passage börjar Mar 15 21:02 II Skuggpassage börjar Mar 15 22:05 II Passage slutar Mar 15 23:57 II Skuggpassage slutar Mar 16 22:59 IV Ockultation börjar Mar 17 3:50 IV Ockultation slutar Mar 17 18:11 II Förmörkelse slutar Mar 18 0:33 III Ockultation börjar Mar 18 4:11 III Ockultation slutar Mar 18 4:23 III Förmörkelse börjar Mar 18 5:36 I Ockultation börjar Mar 19 2:45 I Passage börjar Mar 19 3:43 I Skuggpassage börjar Mar 19 5:02 I Passage slutar Mar 19 6:00 I Skuggpassage slutar Mar 20 0:03 I Ockultation börjar Mar 20 3:20 I Förmörkelse slutar Mar 20 21:12 I Passage börjar Mar 20 22:11 I Skuggpassage börjar Mar 20 23:29 I Passage slutar Mar 21 0:29 I Skuggpassage slutar Mar 21 2:37 II Ockultation börjar Mar 21 17:50 III Passage slutar Mar 21 18:15 III Skuggpassage börjar Mar 21 18:30 I Ockultation börjar Mar 21 21:49 I Förmörkelse slutar Mar 21 21:54 III Skuggpassage slutar Mar 22 17:56 I Passage slutar Mar 22 18:57 I Skuggpassage slutar Mar 22 21:34 II Passage börjar Mar 22 23:39 II Skuggpassage börjar Mar 23 0:29 II Passage slutar Mar 23 2:33 II Skuggpassage slutar Mar 24 20:46 II Förmörkelse slutar Mar 25 4:07 III Ockultation börjar Mar 25 18:05 IV Skuggpassage börjar Mar 25 22:56 IV Skuggpassage slutar Mar 26 4:34 I Passage börjar Mar 26 5:37 I Skuggpassage börjar Mar 27 1:53 I Ockultation börjar Mar 27 5:15 I Förmörkelse slutar Mar 27 23:01 I Passage börjar Mar 28 0:06 I Skuggpassage börjar Mar 28 1:18 I Passage slutar Mar 28 2:23 I Skuggpassage slutar Mar 28 5:01 II Ockultation börjar Mar 28 20:20 I Ockultation börjar Mar 28 21:27 III Passage slutar Mar 28 22:14 III Skuggpassage börjar Mar 28 23:44 I Förmörkelse slutar Mar 29 1:53 III Skuggpassage slutar Mar 29 18:35 I Skuggpassage börjar Mar 29 19:46 I Passage slutar Mar 29 20:52 I Skuggpassage slutar Mar 30 0:01 II Passage börjar Mar 30 2:15 II Skuggpassage börjar Mar 30 2:55 II Passage slutar Mar 30 5:10 II Skuggpassage slutar Mar 30 18:13 I Förmörkelse slutar Mar 31 18:14 II Ockultation börjar Mar 31 23:22 II Förmörkelse slutar

Jupitermånarna i april 2003

Datum Tid Måne Händelse Apr 2 18:29 II Skuggpassage slutar Apr 2 19:49 IV Ockultation slutar Apr 3 1:57 IV Förmörkelse börjar Apr 3 3:43 I Ockultation börjar Apr 4 0:52 I Passage börjar Apr 4 2:01 I Skuggpassage börjar Apr 4 3:09 I Passage slutar Apr 4 4:18 I Skuggpassage slutar Apr 4 21:32 III Passage börjar Apr 4 22:11 I Ockultation börjar Apr 5 1:09 III Passage slutar Apr 5 1:39 I Förmörkelse slutar Apr 5 2:14 III Skuggpassage börjar Apr 5 5:53 III Skuggpassage slutar Apr 5 19:19 I Passage börjar Apr 5 20:30 I Skuggpassage börjar Apr 5 21:37 I Passage slutar Apr 5 22:47 I Skuggpassage slutar Apr 6 2:29 II Passage börjar Apr 6 4:52 II Skuggpassage börjar Apr 6 5:24 II Passage slutar Apr 6 20:08 I Förmörkelse slutar Apr 7 20:42 II Ockultation börjar Apr 8 1:58 II Förmörkelse slutar Apr 8 20:01 III Förmörkelse slutar Apr 9 18:39 II Passage slutar Apr 9 21:05 II Skuggpassage slutar Apr 10 5:35 I Ockultation börjar Apr 11 0:43 IV Passage börjar Apr 11 2:43 I Passage börjar Apr 11 3:56 I Skuggpassage börjar Apr 11 5:00 I Passage slutar Apr 11 5:32 IV Passage slutar Apr 12 0:03 I Ockultation börjar Apr 12 1:18 III Passage börjar Apr 12 3:34 I Förmörkelse slutar Apr 12 4:55 III Passage slutar Apr 12 21:11 I Passage börjar Apr 12 22:25 I Skuggpassage börjar Apr 12 23:28 I Passage slutar Apr 13 0:42 I Skuggpassage slutar Apr 13 5:00 II Passage börjar Apr 13 22:03 I Förmörkelse slutar Apr 14 19:11 I Skuggpassage slutar Apr 14 23:11 II Ockultation börjar Apr 15 4:33 II Förmörkelse slutar Apr 15 18:58 III Ockultation slutar Apr 15 20:22 III Förmörkelse börjar Apr 16 0:02 III Förmörkelse slutar Apr 16 20:48 II Skuggpassage börjar Apr 16 21:11 II Passage slutar Apr 16 23:42 II Skuggpassage slutar Apr 18 4:36 I Passage börjar Apr 19 1:56 I Ockultation börjar Apr 19 20:00 IV Förmörkelse börjar Apr 19 23:04 I Passage börjar Apr 20 0:20 I Skuggpassage börjar Apr 20 0:52 IV Förmörkelse slutar Apr 20 1:21 I Passage slutar Apr 20 2:37 I Skuggpassage slutar Apr 20 20:24 I Ockultation börjar Apr 20 23:58 I Förmörkelse slutar Apr 21 19:50 I Passage slutar Apr 21 21:06 I Skuggpassage slutar Apr 22 1:44 II Ockultation börjar Apr 22 19:12 III Ockultation börjar Apr 22 22:51 III Ockultation slutar Apr 23 0:22 III Förmörkelse börjar Apr 23 4:02 III Förmörkelse slutar Apr 23 20:50 II Passage börjar Apr 23 23:24 II Skuggpassage börjar Apr 23 23:44 II Passage slutar Apr 24 2:18 II Skuggpassage slutar Apr 25 20:27 II Förmörkelse slutar Apr 26 3:50 I Ockultation börjar Apr 27 0:58 I Passage börjar Apr 27 2:15 I Skuggpassage börjar Apr 27 3:15 I Passage slutar Apr 27 22:19 I Ockultation börjar Apr 27 22:59 IV Passage slutar Apr 28 1:53 I Förmörkelse slutar Apr 28 19:27 I Passage börjar Apr 28 20:43 I Skuggpassage börjar Apr 28 21:44 I Passage slutar Apr 28 23:01 I Skuggpassage slutar Apr 29 4:18 II Ockultation börjar Apr 29 20:22 I Förmörkelse slutar Apr 29 23:10 III Ockultation börjar Apr 30 2:49 III Ockultation slutar Apr 30 23:26 II Passage börjar

Jupitermånarna i maj 2003

Datum Tid Måne Händelse Maj 1 2:01 II Skuggpassage börjar Maj 1 2:20 II Passage slutar Maj 2 23:04 II Förmörkelse slutar Maj 3 21:51 III Skuggpassage slutar Maj 4 2:53 I Passage börjar Maj 5 0:14 I Ockultation börjar Maj 5 3:49 I Förmörkelse slutar Maj 5 21:22 I Passage börjar Maj 5 22:39 I Skuggpassage börjar Maj 5 23:39 I Passage slutar Maj 6 0:56 I Skuggpassage slutar Maj 6 1:49 IV Ockultation börjar Maj 6 22:17 I Förmörkelse slutar Maj 7 3:11 III Ockultation börjar Maj 8 2:03 II Passage börjar Maj 9 20:13 II Ockultation börjar Maj 10 1:40 II Förmörkelse slutar Maj 10 20:43 III Passage slutar Maj 10 22:12 III Skuggpassage börjar Maj 11 1:51 III Skuggpassage slutar Maj 11 20:48 II Skuggpassage slutar Maj 12 2:10 I Ockultation börjar Maj 12 23:18 I Passage börjar Maj 13 0:34 I Skuggpassage börjar Maj 13 1:36 I Passage slutar Maj 13 2:51 I Skuggpassage slutar Maj 13 20:39 I Ockultation börjar Maj 14 0:12 I Förmörkelse slutar Maj 14 20:05 I Passage slutar Maj 14 21:20 I Skuggpassage slutar Maj 15 0:10 IV Skuggpassage börjar Maj 16 22:53 II Ockultation börjar Maj 17 21:12 III Passage börjar Maj 18 0:50 III Passage slutar Maj 18 2:11 III Skuggpassage börjar Maj 18 20:31 II Skuggpassage börjar Maj 18 20:56 II Passage slutar Maj 18 23:24 II Skuggpassage slutar Maj 20 1:15 I Passage börjar Maj 20 2:29 I Skuggpassage börjar Maj 20 22:36 I Ockultation börjar Maj 21 2:07 I Förmörkelse slutar Maj 21 20:58 I Skuggpassage börjar Maj 21 22:02 I Passage slutar Maj 21 23:15 I Skuggpassage slutar Maj 22 20:31 IV Ockultation börjar Maj 22 20:36 I Förmörkelse slutar Maj 23 1:25 IV Ockultation slutar Maj 24 1:34 II Ockultation börjar Maj 25 1:22 III Passage börjar Maj 25 20:44 II Passage börjar Maj 25 23:06 II Skuggpassage börjar Maj 25 23:37 II Passage slutar Maj 26 2:00 II Skuggpassage slutar Maj 28 0:34 I Ockultation börjar Maj 28 21:43 I Passage börjar Maj 28 22:53 I Skuggpassage börjar Maj 28 23:59 III Förmörkelse slutar Maj 29 0:00 I Passage slutar Maj 29 1:10 I Skuggpassage slutar Maj 29 22:31 I Förmörkelse slutar Maj 31 22:59 IV Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i juni 2003

Datum Tid Måne Händelse Jun 1 23:26 II Passage börjar Jun 2 1:42 II Skuggpassage börjar Jun 3 22:49 II Förmörkelse slutar Jun 4 23:29 III Ockultation slutar Jun 4 23:41 I Passage börjar Jun 5 0:19 III Förmörkelse börjar Jun 5 0:48 I Skuggpassage börjar Jun 6 0:26 I Förmörkelse slutar Jun 6 21:34 I Skuggpassage slutar Jun 12 0:06 III Ockultation börjar Jun 12 23:01 I Ockultation börjar Jun 13 22:28 I Passage slutar Jun 13 23:30 I Skuggpassage slutar Jun 17 23:10 II Ockultation börjar Jun 19 23:03 II Skuggpassage slutar Jun 20 23:07 I Skuggpassage börjar

Jupitermånarna i juli 2003

Jupiter med månar kan ej observeras i juli

Jupitermånarna i augusti 2003

Jupiter med månar kan ej observeras i augusti

Jupitermånarna i september 2003

Jupiter med månar kan ej observeras i september

Jupitermånarna i oktober 2003

Datum Tid Måne Händelse Okt 15 4:10 II Passage börjar Okt 19 3:52 III Förmörkelse börjar Okt 21 4:19 I Skuggpassage slutar Okt 28 3:55 I Skuggpassage börjar Okt 28 4:54 I Passage börjar Okt 29 4:19 I Ockultation slutar

Jupitermånarna i november 2003

Datum Tid Måne Händelse Nov 6 3:38 I Passage slutar Nov 6 5:17 III Skuggpassage slutar Nov 7 5:20 II Förmörkelse börjar Nov 9 4:32 II Passage slutar Nov 12 4:50 I Förmörkelse börjar Nov 13 3:18 I Passage börjar Nov 13 4:27 I Skuggpassage slutar Nov 13 5:35 I Passage slutar Nov 13 5:40 III Skuggpassage börjar Nov 14 2:43 I Ockultation slutar Nov 16 4:23 II Passage börjar Nov 16 4:55 II Skuggpassage slutar Nov 17 3:57 III Ockultation slutar Nov 20 4:03 I Skuggpassage börjar Nov 20 5:15 I Passage börjar Nov 21 4:39 I Ockultation slutar Nov 23 4:38 II Skuggpassage börjar Nov 24 2:16 IV Ockultation börjar Nov 24 3:14 III Förmörkelse slutar Nov 24 4:36 III Ockultation börjar Nov 24 5:55 IV Ockultation slutar Nov 25 5:04 II Ockultation slutar Nov 27 5:57 I Skuggpassage börjar Nov 28 3:04 I Förmörkelse börjar Nov 29 2:42 I Skuggpassage slutar Nov 29 3:55 I Passage slutar

Jupitermånarna i december 2003

Datum Tid Måne Händelse Dec 1 3:38 III Förmörkelse börjar Dec 2 2:21 II Förmörkelse börjar Dec 2 4:14 IV Skuggpassage slutar Dec 4 1:48 II Passage slutar Dec 5 2:02 III Passage slutar Dec 5 4:57 I Förmörkelse börjar Dec 6 2:18 I Skuggpassage börjar Dec 6 3:33 I Passage börjar Dec 6 4:35 I Skuggpassage slutar Dec 6 5:49 I Passage slutar Dec 7 2:56 I Ockultation slutar Dec 9 4:56 II Förmörkelse börjar Dec 11 1:34 II Passage börjar Dec 11 1:55 II Skuggpassage slutar Dec 11 4:23 II Passage slutar Dec 12 2:36 III Passage börjar Dec 12 5:59 III Passage slutar Dec 12 6:51 I Förmörkelse börjar Dec 13 4:11 I Skuggpassage börjar Dec 13 5:26 I Passage börjar Dec 13 6:28 I Skuggpassage slutar Dec 14 1:19 I Förmörkelse börjar Dec 14 4:49 I Ockultation slutar Dec 15 2:10 I Passage slutar Dec 18 1:38 II Skuggpassage börjar Dec 18 4:07 II Passage börjar Dec 18 4:29 II Skuggpassage slutar Dec 18 6:57 II Passage slutar Dec 19 1:29 III Skuggpassage börjar Dec 19 5:00 III Skuggpassage slutar Dec 19 5:53 IV Passage börjar Dec 19 6:30 III Passage börjar Dec 20 2:04 II Ockultation slutar Dec 20 6:04 I Skuggpassage börjar Dec 20 7:18 I Passage börjar Dec 21 3:12 I Förmörkelse börjar Dec 21 6:42 I Ockultation slutar Dec 22 1:46 I Passage börjar Dec 22 2:49 I Skuggpassage slutar Dec 22 4:01 I Passage slutar Dec 23 1:09 I Ockultation slutar Dec 25 4:12 II Skuggpassage börjar Dec 25 6:38 II Passage börjar Dec 25 7:04 II Skuggpassage slutar Dec 26 5:26 III Skuggpassage börjar Dec 27 2:28 IV Förmörkelse börjar Dec 27 4:33 II Ockultation slutar Dec 27 6:29 IV Förmörkelse slutar Dec 28 5:05 I Förmörkelse börjar Dec 29 2:26 I Skuggpassage börjar Dec 29 3:37 I Passage börjar Dec 29 4:42 I Skuggpassage slutar Dec 29 5:52 I Passage slutar Dec 30 0:19 III Ockultation börjar Dec 30 3:00 I Ockultation slutar Dec 30 3:40 III Ockultation slutar Dec 31 0:19 I Passage slutar