Planeterna 2001

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, som fullbordar ett varv runt solen på bara 88 dygn, står under året i största elongation vid sex olika tillfällen. I år syns Merkurius relativt bra från våra breddgrader under senare delen av januari samt senare delen av maj (aftonstjärna) samt uner senare delen av juli och i första halvan av november (morgonstjärna).

Venus syns klart lysande på kvällshimlen vid årets början. Den står längst östligt från solen (47 grader) den 17 januari, och fortsätter att vara aftonstjärna till den 30 mars, och är därefter morgonstjärna till årets slut. Venus står längst västligt från solen (46 grader) den 8 juni. Venus lyser klarast den 22 februari på kvällshimlen och den 4 maj på morgonhimlen. Under kanske en veckas tid omkring den 30 mars syns Venus ca 7-8 grader mer eller mindre rakt norr om solen, och man kan då se Venus i en vanlig fältkikare som en liggande skära, både strax efter solnedgången och strax före soluppgången.

Mars genomlöper under året Jungfruns, Vågens, Skorpionens, Ormbärarens, Skyttens, Stenbockens och Vattumannens stjärnbilder. Mars står i opposition den 13 juni i Skyttens stjärnbild, men syns då tyvärr mycket lågt på vår himmel.

Jupiter rör sig under året i Oxens och Tvillingarnas stjärnbilder. Den står i konjunktion den 14 juni. I år står Jupiter inte i opposition men den närmar sig opposition mot årets slut.

Saturnus rör sig under året i Oxen stjärnbild. Den 25 maj står den i konjunktion med solen. Oppositionen inträffar den 3 december.

Uranus befinner sig hela året i Stenbockens stjärnbild. Den står i konjunktion den 9 februari. Oppositionen inträffar den 15 augusti, då Uranus har magnituden +5,7.

Neptunus befinner sig hela året i Stenbockens stjärnbild. Den står i konjunktion den 26 jaunuari. Oppositionen inträffar den 30 juli, då Neptunus har magnituden +7,8.

Pluto står i opposition den 4 juni, och syns då som en ljussvag stjärna av 14:e magnituden. Under hela året befinner den sig i Ormbärarens stjärnbild.

(1) Ceres rör sig under året i Skyttens och Stenbockens stjärnbilder. Den står i opposition den 7 juli.

(2) Pallas vandrar under året genom Ormens, Ormbärarens och Herkules stjärnbilder. Den står i opposition den 27 maj.

(3) Juno syns i år i Tvillingarnas, Lilla Hundens, Kräftans, Vattenormens och Sextantens stjärnbilder. Den står i konjunktion med solen den 30 april. Juno står i år inte i opposition.

(4) Vesta genomlöper i år Vädurens, Oxens och Orions stjärnbilder. Den står i konjunktion med solen den 27 mars och når opposition den 27 november.

På våren kan man dessutom se bland annat (29) Amphitrite i Jungfrun, (532) Herculina i Jungfrun och Björnvaktaren och (7) Iris i Vågen.

På hösten ser man (10) Hygeia i Vattumannen, (39) Laetitia i Valfisken, (19) Fortuna i Fiskarna, (119) Parthenope i Oxen, (9) Metis i Kräftan, (89) Julia i Andromeda samt (40) Harmonia i Tvillingarna, Orion och Oxen.