Miravariablers maxima 2001

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

Chi Cygni   21 jan  5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'
R Leonis   14 mars  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
R Aquilae   2 juli  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Hydrae    6 juli  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'
R Aquarii   9 juli  6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
T Cephei    3 aug  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
R Trianguli  2 sept  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
Mira Ceti   13 sept  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
U Orionis   20 dec  6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'