Periodiska kometer 2001

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Komet             Perihel-  Period  Min avst  Ungefärlig
                passage   år   fr solen  magnitud
                          a.e.    som ljusast

47P/Ashbrook-Jackson      6 jan   7,5    2,31    12
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak   6 jan   5,4    1,05    11
74P/Smirnova-Chernykh     15 jan   8,5    3,55    22
73P/Schwassmann-Wachmann 3   27 jan   5,4    0,94    10
P/1992 G3 Mueller 4      7 febr   9,0    2,65    18

44P/Reinmuth 2         19 febr   6,6    1,89    14
113P/Spitaler         25 febr   7,1    2,13    18
75P/Kohoutek          27 febr   6,7    1,79    13
110P/Hartley 3         21 mars   6,9    2,48    18
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova  29 mars   5,3    0,53    15

97P/Metcalf-Brewington     10 april  10,5    2,61    21
P/1993 X1 Kushida-Muramatsu  29 april  7,4    2,75    21
24P/Schaumasse         2 maj   8,3    1,20    10
61P/Shajn-Schaldach       8 maj   7,5    2,33    17
51P/Barrington         5 juni   6,8    1,57    18

86P/Wild 3           18 juni   6,9    2,31    16
P/1994 A1 Kushida       27 juni   7,6    1,43    15
16P/Brooks 2          19 juli   6,9    1,83    17
82P/Gehrels 3          3 sept   8,5    3,63    22
19P/Borrelly          14 sept   6,9    1,36     8

P/1987 Q3 Helin        24 sept  14,1    2,53    18

Av dessa kometer är det bara 24P/Schaumasse och 19P/Borrelly som förväntas bli tillräckligt ljusa för att synas i amatörteleskop. Efemerider för dessa kometer följer nedan.


Efemerid 2001 0t svensk tid: Komet 24P/Schaumasse

 Datum   Rekt   Dekl  Stj-  Avst  Solavst  Magn Elong
        2000,0    bild  a.e.  a.e.       ° 

Mars 2  2 53,7  +17 34  Ari  1,552  1,442  +12,3  65
   7  3 5,3  +19 1  Ari  1,552  1,409  +11,9  63
   12  3 17,8  +20 28  Ari  1,550  1,378  +11,6  61
   17  3 31,1  +21 54  Tau  1,547  1,349  +11,2  59
   22  3 45,4  +23 19  Tau  1,543  1,321  +10,9  58

   27  4 0,7  +24 41  Tau  1,538  1,297  +10,6  57
Apr  1  4 17,0  +25 59  Tau  1,532  1,274  +10,4  56
   6  4 34,2  +27 12  Tau  1,526  1,255  +10,1  55
   11  4 52,5  +28 19  Tau  1,520  1,238  +9,9  54
   16  5 11,7  +29 18  Aur  1,515  1,225  +9,7  54

   21  5 31,9  +30 7  Aur  1,510  1,215  +9,6  53
   26  5 52,9  +30 45  Aur  1,507  1,208  +9,5  53
Maj  1  6 14,7  +31 11  Aur  1,505  1,205  +9,5  53

   6  6 37,1  +31 23  Aur  1,506  1,206  +9,5  53
   11  6 59,8  +31 21  Gem  1,509  1,210  +9,5  53


Efemerid 2001 0t svensk tid: Komet 19P/Borrelly

 Datum   Rekt   Dekl  Stj-  Avst  Solavst  Magn Elong
        2000,0    bild  a.e.  a.e.       ° 

Aug 14  5 43,0  +10 45  Ori  1,686  1,407  +9,1  56
   19  5 58,7  +12 6  Ori  1,654  1,393  +8,9  57
   24  6 14,6  +13 27  Ori  1,624  1,382  +8,8  58
   29  6 30,7  +14 45  Gem  1,595  1,372  +8,7  59
Sept 3  6 47,1  +16 2  Gem  1,568  1,365  +8,6  59

   8  7 3,6  +17 17  Gem  1,542  1,360  +8,5  60
   13  7 20,4  +18 30  Gem  1,517  1,358  +8,5  61
   18  7 37,3  +19 40  Gem  1,494  1,359  +8,4  62
   23  7 54,3  +20 47  Gem  1,473  1,362  +8,4  63
   28  8 11,4  +21 52  Cnc  1,453  1,367  +8,5  65

Okt  3  8 28,5  +22 54  Cnc  1,434  1,375  +8,5  66
   8  8 45,7  +23 54  Cnc  1,417  1,385  +8,5  67
   13  9 2,8  +24 51  Cnc  1,400  1,397  +8,6  69
   18  9 19,7  +25 45  Cnc  1,386  1,412  +8,7  71
   23  9 36,5  +26 37  Leo  1,372  1,428  +8,8  72

   28  9 53,1  +27 28  Leo  1,359  1,447  +8,9  74
Nov  2  10 9,3  +28 18  LMi  1,348  1,468  +9,1  76
   7  10 25,2  +29 6  LMi  1,337  1,490  +9,2  78
   12  10 40,6  +29 55  LMi  1,328  1,514  +9,4  80
   17  10 55,6  +30 44  LMi  1,319  1,539  +9,5  82

   22  11 10,0  +31 34  UMa  1,311  1,566  +9,7  85
   27  11 23,8  +32 26  UMa  1,304  1,594  +9,9  87
Dec  2  11 36,9  +33 20  UMa  1,298  1,623  +10,1  89
   7  11 49,3  +34 16  UMa  1,293  1,653  +10,3  92
   12  12 0,9  +35 16  UMa  1,288  1,684  +10,5  95

   17  12 11,6  +36 19  CVn  1,285  1,715  +10,6  97
   22  12 21,4  +37 26  CVn  1,282  1,748  +10,8  100
   27  12 30,3  +38 36  CVn  1,281  1,781  +11,1  103